SKIM KOP PERUBATAN KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD   SKIM KOP PERUBATAN KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD
Kadar Premium
       
(Skim Kemasukan Hospital dan Pembedahan Berkelompok)          
               
Profil Skim              
Syarikat Penanggung  MPI Generali Insurans Berhad     Ahli
(RM)
Pasangan
(RM)
 
No. Polisi    MHS-S0057755-B9      
Tempoh Perlindungan 1hb. Mac 2017 - 28hb. Feb 2018   Kadar bagi ahli dan pasangan      
Pentadbir   Asia Assistance Network Sdn Bhd (Talian Khidmat - 03-78415667)   25 tahun dan kurang RM44.52 RM54.06  
          26 -30 tahun RM49.82 RM59.36  
Jadual Manfaat         31-35 tahun RM55.12 RM65.72  
Manfaat Hospital   Had Manfaat   36 - 40 tahun RM74.20 RM89.04  
    41 - 45 tahun RM93.28 RM112.36  
Manfaat Penghospitalan   RM180.00*   46 -50 tahun RM110.24 RM132.50  
Bilik dan Penginapan (Maksimum sehingga 150 hari)   RM350.00   51 - 55 tahun RM148.40 RM178.08  
Unit Rawatan Rapi (Maksimum sehingga 30 hari)       56 - 60 tahun RM181.26 RM217.30  
        61 - 65 tahun (pembaharuan sahaja) RM254.40 RM305.28  
Prosidur Rawatan dan Pembedahan       66 - 70 tahun ( pembaharuan sahaja) RM309.52 RM371.00  
Bayaran pembedahan }            
Bayaran bilik pembedahan }     Kadar bagi anak ( berumur 15 hari - 25 tahun)      
Bayaran pakar bius }     Bilangan anak 1 - 4 orang   RM137.80  
Ujian Diagnostik Prahospital & Rundingan Pakar Pra hospital }     Tambahan bagi setiap seorang anak   RM37.10  
(mengakibatkan kemasukkan hospital dalam tempoh 90 hari) } Bayaran ganti penuh        
Lawatan pakar perubatan dalam hospital } dengan had        
(maksimum sehingga 150 hari) } RM50,000        
Bekalan dan perkhidmatan hospital }          
Prosedur & surgeri penjagaan harian }          
Pendapat pakar kedua }          
Ubat yang diperskripsi (sehingga 150 hari semasa di hospital & maksimum) }          
60 hari selepas keluar hospital) }          
Rawatan selepas kemasukkan hospital (dalam tempoh 90 hari selepas keluar hospital)   RM1,200        
Bayaran Ambulans   RM200        
Elaun tunai kemasukkan hospital kerajaan (sehingga 150 hari)   RM200 (sehari)        
Laporan perubatan   RM100        
             
GST   6.00%        
             
Manfaat Pesakit Luar            
Rawatan kecemasan pesakit luar akibat kemalangan    RM1,750        
(dalam tempoh 24jam selepas kemalangan)            
Rawatan kecemasan pergigian akibat kemalangan (maksimum 14 hari selepas susulan)   RM500        
             
Rawatan kecemasan pesakit luar untuk penyakit (dari 12 tgh mlm - 6 pagi)   RM500        
             
Manfaat Tambahan            
Perbelanjaan pengkebumian (ahli sahaja)   RM3,000        
Elaun kelahiran cahaya mata (setiap kelahiran) bagi setiap wanita dilindungi   RM200        
             
Had Tahunan   RM50,000        
             
* Perhatian !            
1. Caj bilik/penginapan yang melebihi had sehingga RM250.00 akan tertakluk kepada bayaran 20% daripada keseluruhan bil rawatan.        
2. Setiap kemasukkan ke wad tertakluk kepada bayaran deduktibel oleh peserta kecuali kemasukkan ke hospital kerajaan atau        
     kes kemalanganKadar deduktibel ialah :-        
  - RM100 bagi anggota/tanggungan berumur di bawah 50 tahun.        
  - RM200 bagi anggota/tanggungan berumur antara 51 - 60 tahun        
  - RM350 bagi anggota/tanggungan berumur melebihi 60 tahun