Hubungi Kami :

Nombor telefon baru Koperasi Polis Diraja Malaysia 2012
   
  Dialamatkan :-
   
  Koperasi Polis DiRaja Malaysia Berhad,
  No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur,
  MALAYSIA
   
  E-mail: info@kpd.com.my
  Fax: 03 22732162 / 22730552
   
   
 

Berkuatkuasa mulai 30 Ogos 2012, nombor-nombor telefon rasmi Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad (KPD) adalah seperti berikut:-

   
   
 

 

NOMBOR TELEFON

TALIAN AM

03- 2260 8999
03- 2260 8888

   
 

BAHAGIAN PENTADBIRAN

   
 

NAMA PEGAWAI

NOMBOR TELEFON DDI

Puan Munirah bt Sheriff
Ketua Bahagian Pentadbiran

03- 2260 8801

Puan Norlaily Abdul Kadir
Ketua Cawangan Sumber Manusia

03- 2260 8803

Lain –lain
03- 2260 8804
03- 2260 8805
03- 2260 8806

Puan Saadiah Mohamed
Ketua Cawangan Pentadbiran Umum

03- 2260 8810
Lain –lain
03- 2260 8808
03- 2260 8809
03- 2260 8921

Encik Mohamad Haris Mohd Yunus
Ketua Cawangan Pentadbiran Anggota

03- 2260 8811

Lain-lain
03- 2260 8812
03- 2260 8813
03- 2260 8814
03- 2260 8815
03- 2260 8816
03- 2260 8817

Unit AJKKD / Kaunter Setempat
03- 2260 8818
03- 2260 8819
03- 2260 8820

Unit Registry
03- 2260 8822

Encik Hasbullah Ahmad
Ketua Cawangan Teknologi Maklumat

03 -2260 8831

Lain-lain
03- 2260 8832
03- 2260 8833
03- 2260 8834
03- 2260 8835
03- 2260 8836
03–2260 8837

   
 

BAHAGIAN KEWANGAN

   
 

NAMA PEGAWAI

NOMBOR TELEFON DDI

Puan Nazarhanim Mohamad Razak
Ketua Bahagian Kewangan

03- 2260 8860

Puan Rohaya Mustafa
Ketua Cawangan Akaun

03- 2260 8862

Lain-Lain
03- 22608863
03- 22608864
03- 22608865
03- 22608867
03- 22608870

Berhenti Ahli
03- 22608866
03- 22608868

Wang Tak Dituntut
03- 22608869

Potongan Lebih
03- 22608871
03- 22608872

Encik Zailani Abd Jamil
Ketua Cawangan Pinjaman

03- 2260 8874

Lain-lain
03- 2260 8875
03- 2260 8876
03- 3360 8877
03- 2260 8878
03- 2260 8879
03- 2260 8880
03- 2260 8881
03–2260 8882
03- 2260 8883

Ketua Cawangan Billing & Kutipan
Puan Asiah bt Ibrahim

03- 2260 8884
03- 2260 8885
03- 2260 8886
03- 2260 8887
03 -2260 8889

Encik Shariful Azhar Hj Mustafa
Ketua Cawangan Insurans

03- 2260 8850

Lain-lain
03- 2260 8851
03- 2260 8852
03- 2260 8853
03- 2260 8854

   
 

BAHAGIAN KORPORAT

   
 

NAMA PEGAWAI

NOMBOR TELEFON DDI

Puan Rohaizah bt Mansor
Ketua Bahagian Korporat

03- 2260 8899

Encik Hisham bin Mohd Desa
Ketua Cawangan Harta

03- 2260 8900

Lain-lain
03- 2260 8902
03- 2260 8903
03- 2260 8904
03- 2260 8905

Unit Selenggaraan
03- 2260 8897
03- 2260 8896
03- 2260 8893
03 -2260 8894

Encik Adrin Gandili
Ketua Cawangan Khidmat Korporat

03- 2260 8907

Lain-lain
03- 2260 8906
03- 2260 8908

Puan Noorhanim Jalalludin
Ketua Cawangan Pelaburan / Perancang Korporat

03- 2260 8910